Waardevolle en duurzame ggz met lef

Wij geloven in de veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven. Wij zetten ons actief in om de mentale kracht van onze klanten te versterken en dagen onze klanten en onszelf uit om passende, duurzame en waardevolle oplossingen te vinden. Daarbij combineren we onze ggz-deskundigheid met het lef om te doen wat nodig is voor het herstel van onze klanten. Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en geven klanten de verantwoordelijkheid voor hun herstel.

Wij werken continu aan onze persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkelingen in ons vakgebied en de ontwikkeling van onze organisatie. Wij werken duurzaam en waardevol samen met collega’s en professionals in de buurt. Dat betekent dat wij werken volgens het principe ‘geven, gunnen en delen’ en dat wij duurzaam gebruik maken van maatschappelijke middelen zodat waardevolle geestelijke gezondheidszorg bereikbaar is en blijft voor iedereen.

Zelfsturende teams dichtbij

Mindfit is opgebouwd vanuit een zelfsturend principe: het is een platte organisatie zonder middenkader. Wij werken in kleine, zelfsturende teams (kringen), waarin de teamleden verantwoordelijkheid afleggen aan elkaar. De Mindfit-kaders vormen het speelveld waarbinnen medewerkers zich bewegen, verantwoordelijk zijn en resultaat boeken. Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten, in wijken en dorpen. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In veel opzichten is het werken in een kring vergelijkbaar met het runnen van een eigen praktijk, met een grote vrijheid en veel eigen verantwoordelijkheid.

Oplossingsgericht werken vanuit positieve psychologie

Mindfit biedt zorg aan in de generalistische basis-ggz en als praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz).  Wij helpen onze klanten hun psychische conditie te versterken met een eigentijdse en eigenwijze werkwijze. In overleg met onze klant combineren we behandelvormen die bij de hulpvraag en persoonlijke wensen van de klant passen, bijvoorbeeld een combinatie van: persoonlijk contact, online behandeling en/of groepsbehandeling. Welke combinatie we ook kiezen, we maken altijd gebruik van online mogelijkheden en werken vanuit ons eigen behandelmodel dat uitgaat van het KOP-model (Rijnders), positieve psychologie en oplossingsgericht werken.

Mindfit groeit, groei jij mee?

Wij zijn voorloper op het gebied van de basis-ggz en bieden onze diensten dichtbij onze klanten aan. En met dichtbij bedoelen we écht dichtbij: middenin de wijk of middenin het dorp. In 2013 zijn we gestart in Overijssel en we breiden uit naar aangrenzende provincies en zelfs daarbuiten. Daarom zoeken we altijd enthousiaste en bevlogen medewerkers die Mindfit willen helpen verder te groeien. Niet omdat wij zo graag groot willen zijn, maar omdat wij vinden dat de basis-ggz en ons laagdrempelige aanbod bereikbaar moeten zijn voor iedereen, overal en altijd. Mindfit groeit. Groei jij met ons mee?

Onderdeel van de Dimence Groep

Mindfit is één van de stichtingen van de Dimence Groep. Samen bieden we een breed pakket aan geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en welzijn aan iedereen in ons werkgebied. Als medewerker van Mindfit ben je ook één van de ruim 2.400 medewerkers van de Dimence Groep, die zich inzetten om de beste zorg, behandeling en ondersteuning te bieden aan ruim 50.000 cliënten en patiënten per jaar. Als medewerker van Mindfit kan je ook gebruikmaken van het opleidingsaanbod van de Dimence Groep en de mogelijkheden voor onderzoek. 

Mindfit Dimence Groep