Je eigen praktijk runnen

Wij brengen de basis-ggz naar de mensen toe en werken vanuit zelfsturende teams in de wijk, oplossingsgericht en vanuit de positieve psychologie. Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten, problemen, klachten en vragen gebaat zijn bij oplossingsgerichte hulp dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten in kleine, zelfsturende teams in wijken en dorpen. Wij noemen dat ‘kringen’. In elke kring werken verschillende professionals, zoals psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In veel opzichten is het werken in een kring vergelijkbaar met het runnen van een eigen praktijk, met een grote vrijheid en veel eigen verantwoordelijkheid.

Onze kringen

Wij groeien snel. Het meest actuele overzicht van het werkgebied van onze kringen vind je op onze website.

Onze kringen