Senior psychiatrisch verpleegkundige / Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Wij zoeken regelmatig senior psychiatrisch verpleegkundigen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij de zelfsturende teams van Mindfit. Belangrijke rollen van onze psychiatrisch verpleegkundigen: 

  • Ondernemer: in een zelfsturend team run je met je collega's als het ware je eigen praktijk.
  • Individueel werker: regie en uitvoering in het behandelproces.
  • Collega: samenwerking en afstemming binnen het zelfsturende, multidisciplinaire team. 

Als senior psychiatrisch verpleegkundige breng je samen met de klant aan de hand van het KOP-schema de problematiek in kaart en bepaal je samen de focus van de behandeling. Deze kan bestaan uit individuele gesprekken, groepsbehandeling, online behandeling of een combinatie. Als senior verpleegkundige werk je voornamelijk zelfstandig en solistisch met klanten in de module chronisch. Je bent verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige registratie en verslaglegging en voor de continuïteit van de zorgverlening. Samen met je team zorg je voor nieuwe klanten. Je onderhoudt contacten met huisartsen, praktijkondersteuners, collega's in de regio, ketenpartners, etc. We vinden het belangrijk dat je binnen je functie actief bijdraagt aan de ontwikkeling en verdere vormgeving van Mindfit.

Wij zoeken regelmatig senior psychiatrisch verpleegkundigen bij de zelfsturende teams van Mindfit en bij de andere stichtingen van de Dimence Groep.

Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist zit je in de top. Je werkt samen met verschillende professionals en je hebt mede de regie over de behandeling van klanten. Je behandelt klanten met vaak complexe, maar wel stabiele/chronische psychiatrische problematiek. Je hebt de rol van (regie-)behandelaar binnen het behandelmodel van Mindfit. Daarnaast coördineer je de zorg aan onze klanten en voert onderzoek uit. Je bent eindverantwoordelijk voor medicatie: indiceren, bijstellen, voorschrijven en je stelt klanten op indicatie in. Samen met collega’s vorm je een zelfsturend team. Als verpleegkundig specialist geef je werkbegeleiding en ben je beschikbaar voor consultatie. Bij Mindfit werken we met het KOP model, positieve psychologie en zijn we oplossingsgericht en e-minded. Dit vormt ook het kader van jouw werkzaamheden.

Vacatures