Welkom bij Mindfit

Elke nieuwe collega bij Mindfit wordt uitgenodigd voor de welkomstbijeenkomst. Wij plannen regelmatig werlkomstbijeenkomsten en nodigen nieuwe medewerkers zo snel mogelijk na de indienstdatum uit, zodat zij snel een bijeenkomst bij kunnen wonen. Tijdens de bijeenkomst maak je kennis met de directeur, de manager, de coaches en een aantal collega's van de Mindfit Office en het secretariaat. We informeren je over onze collectieve ambitie en de koers van Mindfit. Daarnaast ontvang je praktische informatie over de interne organisatie van Mindfit, zoals: zelfsturing, intranet, verwachtingen en speelveld, rol en taken van de Mindfit Office en het secretariaat, beschikbare faciliteiten en scholing.

Oplossingsgericht werken en het KOP model

Positieve psychologie, oplossingsgericht werken, online behandeling en eigen regie zijn de belangrijkste thema's in de behandeling van klanten van Mindfit. Elke nieuwe collega die start in één van onze kringen, wordt intern geschoold in deze thema's. Daarnaast leer je werken vanuit ons eigen behandelmodel dat uitgaat van het KOP-model (Rijnders): K = O x P. Hierbij staat de K voor klachten, de O voor omstandigheden en de P voor persoonlijke stijl. Dit betekent dat de klachten te maken hebben met wat de klant meemaakt of de omstandigheden enerzijds, en de manier waarop de klant daarmee omgaat anderzijds. 

Mindfit School 

Wij geloven in continu ontwikkelen. Van onze medewerkers, onze organisatie en ons vakgebied de Basis ggz. Daarom werken wij sinds 1 januari 2018 aan het ontwikkelen van de Mindfit School. Het doel van de Mindfit School is om onze medewerkers volop mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen, waarbij zij kunnen kiezen uit verdieping of verbreding van hun kennis, ervaring en vaardigheden. Daarnaast is er ruimte voor aanvullende cursussen en trainingen en streven we naar mogelijkheden om optimaal kennis te delen tussen collega's onderling en professionals binnen en buiten onze eigen organisatie. Uiteindelijk moet de Mindfit School resulteren in een digitaal platform, passend bij de koers en de collectieve ambitie van Mindfit. De Mindfit School is in ontwikkeling.