Continu ontwikkelen

Bij Mindfit werken we continu aan onze persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van onze organisatie. De ontwikkelingen in ons vakgebied volgen wij op de voet, zoals ontwikkelingen in de basis-ggz en innovaties op het gebied van online behandeling. De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Dimence Groep stimuleert en begeleidt medewerkers, ook van Mindfit, die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek, pubicaties en innovatieve ontwikkelingen.

Wetenschappelijk onderzoek, publicaties en innovaties bij de Dimence Groep

Het wetenschappelijk onderzoek in de Dimence Groep concentreert zich in een aantal clusters die binnen alle stichtingen van de Dimence Groep kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er onderzoek dat in samenwerking met partners buiten de Dimence Groep wordt opgezet en uitgevoerd. Belangrijke partners zijn het Rob Giel Onderzoekscentrum, de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Rijksuniversiteit Groningen.

Veel onderzoek vindt ook plaats onder auspiciën van één van de specialistische opleidingen, met name de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en verpleegkundig specialist. Begeleiding van dit onderzoek gebeurt deels binnen, deels buiten de Dimence Groep.

Uiteraard zijn er ook bevlogen onderzoekers die zich op individuele basis verdiepen in een wetenschappelijke vraag.  

Op de website van de Dimence Groep vind je een overzicht van alle (wetenschappelijke) onderzoeken en publicaties door Dimence Groep medewerkers. 

Onderzoek en publicaties