Het mag een beetje schuren

Zelforganisatie, samensturing en werkplezier. Vanuit die principes werken de kringen van Mindfit. Leuk, uitdagend, maar niet altijd gemakkelijk. Coach Nancy helpt zowel de kringen als individuele collega’s om hun doelen te bereiken.

Bij Mindfit werken psychologen en verpleegkundigen samen in zelforganiserende teams, de zogenaamde kringen. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid de doelen van de kring te bereiken; financiële doelen, kwaliteitsdoelen en de doelen van de organisatie als geheel. Hoe? Dat bepaalt de kring zelf. Soms is enige coaching nodig om samen tot een goed resultaat te komen. Daar ligt een rol voor Nancy, coach bij Mindfit.

Het goede gesprek faciliteren

‘Ik zit sowieso regelmatig bij besprekingen van de kring, ook als zij geen specifieke knelpunten ervaren’, vertelt Nancy. ‘Als buitenstaander heb ik een andere blik op de dynamiek en de vragen in een team. Wordt ieders talent goed benut? Welke patronen spelen in deze groep? Daar let ik op. Maar als de kring mijn begeleiding niet nodig heeft, stel ik mij bescheiden op.’

Toch zijn er ook momenten waarop de hulp van Nancy welkom is. Bijvoorbeeld als de kring haar doelen niet bereikt, er geen consensus komt op bepaalde thema’s of een besluit maar niet wordt genomen. Nancy: ‘Dan is het interessant te kijken wat er speelt. Dat kan te maken hebben met de vergadercultuur of aan de manier van samenwerken. Soms ook deinst een team terug voor de consequenties van een besluit dat daarom ongemerkt maar niet wordt genomen. Ik faciliteer dan het goede gesprek.’

Werkplezier

Naast teambuilding, oefenen met feedback of vergadertechnieken met de kring, kan ook de individuele collega gebruik maken van Nancy’s kennis, kunde en aandacht. ‘In een zelforganiserend team is geen leidinggevende waar je terecht kan’, legt Nancy uit. ‘Ik ben daarom beschikbaar als sparringspartner bij vragen over je persoonlijke balans, je plek in het team of je loopbaan. Werkplezier en ruimte voor individuele afspraken om je werk goed te kunnen blijven doen, dat is belangrijk bij Mindfit, daar zetten we hoog op in. Mijn ervaring: Het werkplezier van de individuele medewerker komt uiteindelijk iedereen ten goede!’

Hoe kan het wél?

En wat betekent werkplezier voor Nancy zelf? Nancy: ‘Dat ik van dienst ben bij een gesprek en het levert wat op, na een goede teambuilding of als een collega met een blij gevoel weer verder kan. Dat maakt mij dan ook blij. Dat het wérkt wat ik doe. Ook als het niet direct vanzelf gaat of makkelijk is. Het mag soms best een beetje schuren. Maar het is de kunst dan verder te kijken. Hoe kan het wél? Oplossingsgericht, ook dat past bij Mindfit. En bij mij.’