Basis psycholoog

Na het afronden van de master psychologie aan de universiteit ben je basis  psycholoog. Als basis psycholoog richt je je op het behandelen van klanten met psychische klachten. Dit doe je zelfstandig en individueel onder supervisie van een GZ psycholoog. Daarnaast kun je samen met een collega groepsbehandeling geven. Je bent verantwoordelijk voor je registratie en planning en je hebt een teamtaak in het kader van zelfsturing. Je ontwikkelt je als psycholoog binnen Mindfit door het behandelen van een breed scala aan hulpvragen. Bij Mindfit zit je nooit stil als basis psycholoog! Je stimuleert, innoveert en wordt aangemoedigd om kennis op te doen te delen met collega's. 

GZ psycholoog

Als GZ Psycholoog in een zelfsturend team van Mindfit behandel je klanten met psychische klachten. Samen met de klant breng je aan de hand van het KOP-schema de problematiek in kaart en bepaal je samen de focus van de behandeling, waarbij online behandeling een belangrijk onderdeel is. Je bent verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige registratie en verslaglegging. Als regiebehandelaar werk je samen met verschillende disciplines in het team. Het geven van werkbegeleiding en supervisie maken ook deel uit van de functie. Samen met je team zorg je voor nieuwe klanten. Je onderhoudt contacten met huisartsen, praktijkondersteuners, collega psychologen in de regio, ketenpartners, etc. We vinden het belangrijk dat je binnen je functie actief bijdraagt aan de ontwikkeling en verdere vormgeving van Mindfit. Je stimuleert innovatie en het delen van kennis. Als GZ psycholoog kun je ook aan de slag bij één van de andere stichtingen van de Dimende Groep, zoals Dimence, Jeugd ggz en Transfore. 

Vacatures